Galwanizernie >> Linie galwaniczne

W przemyśle galwanicznym możemy spotkać się z wieloma urządzeniami służącymi do nakładania powłok metoda chemiczną lub elektrochemiczną. Najbardziej zaawansowanymi technicznie i przeznaczonymi do produkcji na skalę masową są automatyczne linie galwaniczne. Spośród nich wyróżnić można:

  • linie zawieszkowe (przeznaczona do detali wielkogabarytowych),
  • linie bębnowe (przeznaczona do detali małogabarytowych),
  • linie zawieszkowo-bębnowe.

Systemy automatyki na liniach galwanicznych projektowane są obecnie na sterownikach programowalnych PLC. Ich zasadniczym zadaniem jest realizowanie procesu technologicznego oraz sterowanie urządzeniami wspomagającymi proces technologiczny. Niezawodność i jakość procesu technologicznego zależy w dużej mierze od systemu automatyki. W naszej firmie projektujemy, wykonujemy i uruchamiamy nowoczesne systemy automatyki do linii galwanicznych. Nasze projekty realizujemy szybko i profesjonalnie korzystając z komponentów automatyki zapewniających maksymalną niezawodność systemu. Obsługa linii jest prosta a oprogramowanie elastyczne, umożliwiające wprowadzanie zmian zarówno w proces technologiczny jak i w pracę wszystkich urządzeń pomocniczych na linii. Spośród swoich projektów możemy pochwalić się między innymi:

  • systemami automatyki do linii zawieszkowych,
  • systemami automatyki do linii bębnowych,
  • systemami automatyki do linii zawieszkowo-bębnowych,
  • oprogramowaniami na komputer klasy PC do tworzenia indywidualnych procesów technologicznych,
  • oprogramowaniami do raportowania całej produkcji.

Największym zainteresowaniem cieszy się obecnie oprogramowanie do raportowania produkcji, umożliwiające wnikliwą kontrolę całej produkcji. Szerszy opis produktu znajduje się w części ASTBus. Nasze systemy automatyki pracują zarówno w Polsce jak i w Europie Wschodniej. Aby zminimalizować czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności diagnozowania pracy linii są one podłączone do linii telefonicznych.