Referencje >> Rozdzielnice

ELKO Sp. z o.o.

Przeróbka systemu automatyki na SN - Cukrownia Opalenica

2012

Siemens Sp. z o.o.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy NGS-106

2012

Siemens Sp. z o.o.

Uruchomienie systemu automatyki SZR - Rossman Grudziądz

2012

Energopol-TP-elbud S.A.

Dokumentacje elektryczne (EPLAN) do rozdzielnic PETROBRAS

2012

Siemens Sp. z o.o.

Nadzór nad sprawdzeniem układów SZR - Andersia Property Sp. z o.o.

2012

Siemens Sp. z o.o.

Dokumentacje techniczne do rozdzielnic MCC21+BK i MCC21A

2012

Siemens Sp. z o.o.

System automatyki SZR i dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy NGS400 i NGS403

2012

Automatyka Miedź Sp. z o.o.

System automatyki SZR (na S7-200) dla stacji SN - NORDEA

2012

Automatyka Miedź Sp. z o.o.

Projekt i dokumentacja elektryczna (EPLAN) kasety do wentylatora 18,5kW - RGS4

2012

Taurus-Technics Sp. z o.o.

Dokumentacje elektryczne (EPLAN) oraz uruchomienia rozdzielnic RNN-4.3 500V i RNN-4.3 400V

2012

TP-elbud S.A.

Dokumentacja techniczna do rozdzielnic dla KTD

2012

Siemens Sp. z o.o.

Uruchomienie układów SZR na rozdzielnicach w OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA STUOŚ

2012

Automatyka Miedź Sp. z o.o.

Projekt wymiany rozdzielnicy RGO4 400/230V

2012

Taurus-Technics Sp. z o.o.

Uruchomienie układu SZR - RGO4 400/230V

2012

REMY Sp. z o.o.

Projekt rozdzielnic 500V i 400V na stycznikowni OST-22/6

2012

TP-elbud S.A.

Wyjazd serwisowy do rozdzielnicy OST-21/2

2012

 

Siemens Sp. z o.o.

Zmiany w dokumentacjach elektrycznych (EPLAN) - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA STUOŚ

2011

Taurus-Technics Sp. z o.o.

System automatyki do rozdzielnic 500V IRF-7, IRF-5, IRF-9 - KGHM S.A.

2011

Siemens Sp. z o.o.

System wizualizacji w rozdzielni kompresorowni

2011

Siemens Sp. z o.o.

Uruchomienie układów SZR na rozdzielnicach w OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA STUOŚ

2011

Siemens Sp. z o.o.

Zmiany w dokumentacji elektrycznej (EPLAN) FKS500

2011

Taurus-Technics Sp. z o.o.

System automatyki do rozdzielnicy 500V OST27/8A - KGHM S.A.

2011

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnic niskiego napięcia (SIVACON S8) dla obiektu:
- Obiekt 50.11 - Budynek dezodoryzacji

2011

Siemens Sp. z o.o.

Dokumentacje elektryczne (EPLAN) dodatkowego pola do rozdzielnicy RG Zorka

2011

TP-elbud S.A.

Dokumentacje elektryczna (EPLAN) oraz programowanie sterowników do rozdzielnic N8321, N3026

2011

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA

Przeróbka dokumentacji elektrycznej (EPLAN)

2011

Siemens Sp. z o.o.

Uruchomienie układów SZR na rozdzielnicach w OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA

2011

Siemens Sp. z o.o.

Przeróbka sterowania na RGS4 - KGNH

2011

REMY Sp. z o.o.

Uruchomienie rozdzielnicy FKS500 S3

2011

Taurus-Technics Sp. z o.o.

System automatyki do rozdzielnicy 500V IRF-10, IRF-9, IRF-8 - KGHM S.A.

2011

Taurus-Technics Sp. z o.o.

System automatyki do rozdzielnicy 500V RR-10 - KGHM S.A.

2011

Siemens Sp. z o.o.

Nadzór nad sprawdzeniem układów SZR - Andersia Property Sp. z o.o.

2011

 

Siemens Sp. z o.o.

System wizualizacji oraz programowanie sterownika i panelu w stacji SN - Danone Sp. z o. o.

2010

ZTK S.A.

Przegląd serwisowy układu SZR na wodzie lodowej

2010

Siemens Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) oraz programowanie sterownika do rozdzielnicy BAF01

2010

ELKO Sp. z o.o.

System wizualizacji w stacji SN - Cargil

2010

KGHM Miedź S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN), system wizualizacji i nadzoru, oprogramowanie kaset SIMOCODE do rozdzielnicy FKS 400V (SIVACON 8PT)

2010

KGHM Miedź S.A.

System automatyki SZR, dokumentacja elektryczna (EPLAN), system wizualizacji i nadzoru, oprogramowanie kaset SIMOCODE do rozdzielnicy FKS 500V (SIVACON 8PT)

2010

ANWIL S.A.

System automatyki SZR i dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy Ultra-A200 (SIVACON)

2010

ZTK Kruszwica

System wizualizacji i nadzoru do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2010

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych - STUOŚ - w Oczyszczalni ścieków CZAJKA

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnic niskiego napięcia (SIVACON S8):
- Rozdzielnica 400/230V - S1-RG-LV-0001
- Rozdzielnica 400/230V - S1-RG-LV-0002
- Rozdzielnica 400/230V - S1-RG-LV-0111
- Rozdzielnica 400/230V - S1-RG-LV-0112
- Rozdzielnica 400/230V - S1-RG-LV-0113
- Rozdzielnica 400/230V - S1-RG-LV-0114
- Rozdzielnica 400/230V - S1-RG-LV-0115
- Rozdzielnica 400/230V - S6-RG-LV-0211
- Rozdzielnica 400/230V - S8-RG-LV-0111

2010

Oczyszczalnia ścieków CZAJKA

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnic niskiego napięcia (SIVACON S8) dla obiektów:
- Obiekt 02.01 - Pompowania dopływowa
- Obiekt 04.01 - Budynek krat
- Obiekt 05.10 - Budynek separacji piasku
- Obiekt 06.01 - Pompownia ścieków własnych
- Obiekt 07.01 - Pompownia pośrednia
- Obiekt 12.X1 - Pompownia osadu wstępnego
- Obiekt 20.01 - Stacja dmuchaw
- Obiekt 21.01 - System opróżniania zbiorników
- Obiekt 24.X1 - Pompownia osadu recyrkulowanego
- Obiekt 31.01 - Stacja dozowania kolaguantów
- Obiekt 40.01 - Rozdzielnica 400/230V 40-01-RG-LV-0111
- Obiekt 41.01 - Komora połączeniowa i pompowania odpływowa
- Obiekt 50.01 - Budynek dezodoryzacji
- Obiekt 61.01 - Pompownia osadu wstępnego przy zagęszczaczach
- Obiekt 66.01 - Budynek obróbki osadu
- Obiekt 66.01 - Budynek obróbki osadu
- Obiekt 74.01 i 75.01 - Odsiarczalnia biogazu, budynek obróbki biogazu
- Obiekt 76.01 - Kotłownia
- Obiekt 92.01 - Centralna dyspozytornia
- Obiekt 93.01 - Rozdzielnia SN

2010

Stadion LECH POZNAŃ

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2010

ANWIL S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i systemu nadzoru do rozdz. NGS103 i NGS104 (SIVACON 8PT)

2010

ANWIL S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdz. RN1002 (SIVACON 8PT)

2010

MJ Group Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy LV (SIVACON)

2010

BDN Toyota - Wykroty

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2010

 

Centrum Turystyki Biznesowej - Wrocław

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2009

Taurus-Technics Sp. J.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdz. LV-MCC (SIVACON 8PT)

2009

Anwil S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i systemu nadzoru do rozdz. N3024 (SIVACON 8PT)

2009

GEDIA - Nowa Sól

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2009

KGHM Miedź S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i system nadzoru do rozdzielnicy REFM-1 (SIVACON 8PT)

2009

KGHM Miedź S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i system nadzoru do rozdzielnicy RGS21-2 (SIVACON 8PT)

2009

ITPO Łódź

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy ST-7 (SIVACON 8PT)

2009

 

Telewizja TVN

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i system nadzoru do rozdzielnicy RNG (SIVACON S4)

2008

ZBE Koszalin Sp. z o.o.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2008

Anwil S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i systemu nadzoru do rozdz. NGS-105 (SIVACON 8PT)

2008

Anwil S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) i systemu nadzoru do rozdzielnicy RN-1001 (SIVACON 8PT)

2008

Anwil S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) i wizualizacji do rozdzielnicy N3024 (SIVACON 8PT)

2008

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N3027 (SIVACON 8PT)

2008

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N3021 (SIVACON 8PT)

2008

KGHM Miedź S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy OSR22/1 400V (SIVACON 8PT)

2008

KGHM Miedź S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy OSR22/1 500V (SIVACON 8PT)

2008

ERGOM Sp z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RNN2 (SIVACON 8PT)

2008

Bridgestone Sp. z o.o

Dokumentacje elektryczne (EPLAN) do wszystkich (33 szt.) rozdzielnic (SIVACON 8PT) w fabryce opon Bridgestone Sp. z o.o.

2008

KGHM Miedź S.A.

Rozbudowa rozdzielnicy RGS4, wizualizacji i system nadzoru (SIVACON 8PT)

2008

Bauer Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy TEM-6 (SIVACON 8PT)

2008

Bauer Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy 45TE (SIVACON 8PT)

2008

Bauer Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RNN5 (SIVACON 8PT)

2008

Bauer Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy R-04kV (SIVACON 8PT)

2008

KGHM Miedź S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i system nadzoru do rozdzielnicy RS500 (SIVACON 8PT)

2008

 

KGHM Miedź S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy OST22/6 (SIVACON 8PT)

2007

KGHM Miedź S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i system nadzoru do rozdzielnicy RGS4 (SIVACON 8PT)

2007

Alupol Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy 04kV (SIVACON 8PT)

2007

Bauer Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RNN-BT (SIVACON 8PT)

2007

Siemens Sp. z o.o.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy BFA10 (SIVACON 8PT) – Białoruś

2007

Cukrownia Naklo S.A.

Dokumentacja techniczna do rozdzielnicy RP1 (SIVACON 8PT) dla Cukrowni Naklo S.A.

2007

Anwil S.A.

Dokumentacja techniczna do rozdzielnicy NGS-101 i NGS-102 (SIVACON 8PT) dla Zakladow Azotowych ANWIL S.A.

2007

BIOTON S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) i wizualizacji do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2007

ERGOM Sp z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RNN (SIVACON 8PT)

2007

BIOETANOL S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2007

Oczyszczalnia Bialystok

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RGNN (SIVACON 8PT)

2007

Oczyszczalnia Bialystok

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RWC1 (SIVACON 8PT)

2007

Oczyszczalnia Bialystok

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RNN8A (SIVACON 8PT)

2007

JADAR Techmatic

Dokumentacja techniczna do rozdzielnicy RNN (SIVACON 8PT) dla JADAR Techmatic

2007

KGHM Miedź S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN), wizualizacji i system nadzoru do rozdzielnicy FKS (SIVACON 8PT)

2007

Zaklady Tłuszczowe Kruszwica S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RNN (SIVACON 8PT)

2007

 

Andersia Property Sp. z o.o.

Systemy automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RPOZH (SIVACON 8PT)

2006

Andersia Property Sp. z o.o.

Systemy automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RPOZB (SIVACON 8PT)

2006

Andersia Property Sp. z o.o.

Systemy automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RGNNH (SIVACON 8PT)

2006

Andersia Property Sp. z o.o.

Systemy automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RGNNB (SIVACON 8PT)

2006

Soda Mątwy S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy ZSZW (SIVACON 8PT)

2006

Soda Mątwy S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy ZSZN (SIVACON 8PT)

2006

Soda Mątwy S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RZWP (SIVACON 8PT)

2006

Soda Mątwy S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RS (SIVACON 8PT)

2006

Soda Mątwy S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RO (SIVACON 8PT)

2006

Soda Mątwy S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy R069 (SIVACON 8PT)

2006

Soda Mątwy S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy R04 (SIVACON 8PT)

2006

Cukrownia Naklo S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RG (SIVACON 8PT)

2006

Cukrownia Kruszwica S.A.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy RG (SIVACON 8PT)

2006

NKG Ceramics

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC) – IV Etap

2006

NKG Ceramics

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC) – III Etap

2006

Alupol Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy T4 (SIVACON 8PT)

2006

Oczyszczalnia Białystok

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RK (SIVACON 8PT)

2006

Ferrero Polska Sp. z o.o.

Dokumentacja elektryczna (EPLAN) do rozdzielnicy Rw7 (SIVACON 8PT)

2006

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N1023 (SIVACON 8PT)

2006

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N3025 (SIVACON 8PT)

2006

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RM1 (SIVACON 8PT)

2006

Oczyszczalnia Białystok

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RNN8B (SIVACON 8PT)

2006

JADAR Techmatic

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) i wizualizacji do rozdzielnicy JDR (SIVACON 8PT)

2006

 

Soda Mątwy S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) i wizualizacji do rozdzielnicy B2.50 (SIVACON 8PT)

2005

Anwil S.A.

System automatyki SZR, dokumentacji elektrycznej (EPLAN) i system nadzoru do rozdzielnicy NGS-101 (SIVACON 8PT)

2005

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N1022 (SIVACON 8PT)

2005

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N3023 (SIVACON 8PT)

2005

SIEMENS Sp. z o.o.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy BJA01 (SIVACON 8PT)

2005

KIRCHHOFF Gliwice

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC)

2005

NKG Ceramics

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy SN (SIMOSEC) – II Etap

2005

Soda Mątwy S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy R22 (SIVACON 8PT)

2005

 

Taurus-Technisc Sp.J

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RG (SIVACON 8PT)

2004

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N3022 (SIVACON 8PT)

2004

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N1029 (SIVACON 8PT)

2004

Anwil S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy N1026 (SIVACON 8PT)

2004

 

Anwil S.A.

System automatyki dozoru i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy NSW-101 (SIVACON 8PT)

2003

Elektrociepłownia EC Nowa S.A.

System automatyki SZR i dokumentacji elektrycznej (EPLAN) do rozdzielnicy RG (SIVACON 8PT)

2003

Powrót