Automatyka w galwanizerniach

Szybko rozwijające się technologie chemicznego i elektrochemicznego nakładania powłok na elementy stalowe i PVC wymusza stosowanie nowoczesnych linii produkcyjnych z systemami sterowania automatycznego. Jakość produktu końcowego oraz wielkość i powtarzalność produkcji stało się jednym z podstawowych założeń przy modernizacjach a także budowie nowych linii galwanicznych. Na wysoką jakość oraz powtarzalność produkcji ma wpływ wiele czynników zarówno z zakresu technologicznego jak i technicznego. Z czynników technicznych najważniejsze są:

 • elastyczność systemu automatyki,
 • rejestracja i raportowanie produkcji w celu analizy jakości produkcji,
 • odpowiednio regulowana gospodarka wodno – ściekowa,
 • utrzymywanie stałych parametrów kąpieli chemicznych,
 • możliwość ingerencji w proces technologiczny.

Od samego początku swojej działalności związani jesteśmy z firmą Industrial Service s.c., dla której projektujemy, wykonujemy i uruchamiany systemy automatyki w galwanizerniach oraz neutralizatorach ścieków. Prowadzimy na szeroką skalę doradztwo techniczne w zakresie polepszania jakości produkcji. Wdrażamy nowoczesny systemy automatyki oraz opracowujemy oprogramowania raportujące dopasowane do potrzeb każdego Klienta. Prowadzimy na życzenie każdego Klienta całoroczny serwis systemu automatyki z wykorzystaniem linii telefonicznych (Tele-Serwis). W swoich dotychczasowych realizacjach możemy pochwalić się między innymi:

 • nowoczesnymi systemami automatyki z wykorzystaniem sterowników SIEMENS,
 • projektami oraz wykonawstwem systemów automatyki do linii zawieszkowych oraz bębnowych,
 • systemami automatyki w neutralizatorach ścieków pogalwanicznych,
 • systemami automatyki zarządzającymi gospodarką wodno – ściekową w galwanizerniach,
 • oprogramowaniem do rejestracji oraz archiwizacji produkcji,
 • oprogramowaniem do raportowania produkcji oraz analizy jakości produktu.