Galwanizernie >> Systemy rejestracji

Wysokie wymagania jakościowe w przemyśle galwanotechnicznym wymuszają wprowadzenie rejestracji i archiwizacji produkcji. Jakość wyrobu końcowego jest uzależniona od parametrów i przebiegu procesu technologicznego. Bieżąca oraz archiwalna kontrola parametrów procesu dla każdego wyrobu pozwala na wyeliminowanie wadliwie wykonanych detali lub całych partii. Opracowany przez naszą firmę program raportujący ASTBus pozwala na kontrolę takich parametrów jak:

 • Ilość detali poddanych obróbce w jednym wsadzie,
 • czas przebywania detali w każdym ze stanowisk na linii,
 • odchyłki temperatur min i max,
 • wahania prądów min i max,
 • ilości dawkowanych odczynników,
 • ph kąpieli chemicznych,
 • numer procesu,
 • kolejny krok w procesie,
 • awarie i ostrzeżenia podczas obróbki galwanicznej,
 • i inne.

Rejestracji podlega w przypadku linii zawieszkowej każda zawieszka a w przypadku linii bębnowej każdy bęben. Wszystkie dane przesyłane są do komputera PC i zapisywane w rejestrze bazodanowym. Korzystając z oprogramowania raportującego można odtworzyć i przeanalizować parametry technologiczne dla dowolnego detalu lub całej partii detali. Raporty generują się automatyczne i mogą stanowić załącznik do specyfikacji detalu jako potwierdzenie jakościowego wykonania zlecenia. Opracowany przez naszą firmę program raportujący jest dedykowany dla przemysłu galwanicznego. Jego dużą zaletą jest elastyczność i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta. Posiadamy wersję sieciową programu ASTBus umożliwiającą, dostęp z dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci. W zakresie raportowania nasze oprogramowanie oferuje:

 • rejestrację użytkowników obsługujących linię galwaniczną,
 • bazę danych obrabianych detali,
 • rejestrację parametrów wszystkich detali na linii,
 • archiwizację,
 • raporty poszczególnych detali lub partii detali.

Prowadzimy doradztwo oraz wdrożenia systemów raportujących dla każdego rodzaju linii galwanicznych.