Galwanizernie >> Montaż

Usługi firmy obejmują również montaż i uruchomienie oraz serwis urządzeń automatyki i urządzeń elektro-energetycznych. Stosujemy nowe technologie montażu spełniające normy. Nasi pracownicy są przeszkoleni i posiadają stosowne uprawnienia dla prac z urządzeniami elektrycznymi.

Wykonujemy prace w zakresie realizacji pomiarów i automatyki na obiektach przemysłowych a w szczególności montaż, uruchomienie i serwis na podstawie "obcych" projektów. Odbiorcami naszych usług są głównie: przemysł chemiczny, oczyszczalnie ścieków.

Wykonujemy kompletne skrzynki sterujące do różnego rodzaju urządzeń i instalacji oparte w większości przypadków na programowalnych sterownikach PLC, których zastosowanie pozwala nie tylko sterować urządzeniami zgodnie z wytycznymi klienta, ale także dostarcza szeregu dodatkowych funkcji takich jak:

  • możliwość sterowania i monitorowania poprzez modem
  • teleserwis
  • wizualizacji pracy urządzeń na ekranie komputera

Dostarczamy dokumentację techniczną skrzynki jak i program sterownika oraz wszelkie narzędzia konieczne do samodzielnej obsługi. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich produkowanych i montowanych systemów.