Galwanizernie >> Neutralizatory ścieków

Zaostrzone przepisy i nowe dyrektywy IPPC wymuszają budowę nowych lub modernizację istniejących neutralizatorów ścieków pogalwanicznych. Zadaniem neutralizatora jest oczyszczenie wód popłucznych i zrzut oczyszczonych ścieków do sieci kanalizacyjnej. W pewnych przypadkach wykorzystuje się oczyszczone wody do ponownego wykorzystania w procesie produkcji. Utrzymywanie stałej kontroli parametrów w neutralizatorach możliwe jest przez stosowanie nowoczesnych systemów automatyki. Podstawą do kontroli i sterowania pracą neutralizatora jest pomiar parametrów fizycznych i chemicznych. W projektowanych przez naszą firmę systemach automatyki możliwe jest rejestrowanie i pomiar między innymi:

 • wartości pH,
 • wartości redox,
 • dopuszczalnych wartości stężenia roztworów,
 • poziomu cieczy w zbiornikach,
 • ilość zrzucanych ścieków chwilowo oraz sumarycznie,
 • czasu pracy pomp ściekowych,
 • stanów awaryjnych w neutralizatorze ścieków.

Nasze systemy projektujemy z wykorzystaniem sterowników PLC renomowanej firmy SIEMENS. Każdy z napędów w neutralizatorze jest monitorowany a jego statusy wyświetlane na monitorze stacji operatorskiej. Dla zwiększenia niezawodności systemu, na każdej z szaf sterowniczych wyrysowany jest aktywny schemat neutralizatora obrazujący statusy wszystkich urządzeń. Regulacja oraz rejestracja parametrów w neutralizatorach ścieków odbywa się w sposób automatyczny bez ingerencji obsługi. Cały system jest zarządzany z poziomu wizualizacji, która rejestruje przebiegi najważniejszych parametrów w neutralizatorze. W naszej firmie projektujemy, wykonujemy oraz uruchamiamy systemy automatyki do neutralizatorów ścieków. Prowadzimy doradztwo w zakresie pomiarów i doboru sprzętu kwalifikującego się do pracy w neutralizatorach. Do tej pory możemy pochwalić się między innymi:

 • systemem automatyki do przepływowego neutralizatora ścieków pogalwanicznych,
 • systemami automatyki do oczyszczalni biologicznych,
 • systemami wizualizacji wielostanowiskowych w neutralizatorach i oczyszczalniach,
 • systemami do raportowania ilości ścieków zrzucanych do kanalizacji.

Na wszystkich systemach automatyki prowadzimy zdalny serwis poprzez łącza telefoniczne co znacznie zmniejsza czas naszej reakcji w przypadku wystąpienia awarii oraz zapewnia zdalne diagnozowanie pracy całego systemu automatyki.