Projekty ASTbus >> ASTbus

Bardzo istotną kwestią podczas pracy urządzeń jest stały podgląd parametrów jego pracy, jednak gdy nie zawsze możliwy jest ciągły nadzór obsługi, wówczas stosuje się systemy rejestracji, archiwizacji oraz raportowania, tak aby najważniejsze parametry były zapisywane na bieżąco oraz zawsze możliwe do wglądu przez obsługę. Takim systemem jest aplikacja ASTBus, przygotowana od postaw przez naszą firmę. ASTBus pracuje na komputerze klasy PC wykorzystując złącze RS485 do komunikacji ze sterownikiem PLC, który odpowiada za rejestrację parametrów pracy urządzenia. Aplikacja ASTBus archiwizuje otrzymane ze sterownika dane do systemu bazodanowego opartego na bazie MySQL lub Microsoft Access lub do zwykłego pliku tekstowego. Dane mogą być archiwizowane w sposób ciągły, to znaczy z określoną częstotliwością, lub zdarzeniowo, czyli wpis do bazy danych następuje tylko i wyłącznie gdy wystąpi zdefiniowane zdarzenie (np. awaria urządzenia – przekroczenie temperatury, zmiana wartości prądu).

Podgląd zarchiwizowanych danych możliwy jest w formie raportu, gdzie tabelarycznie zestawiono zapisane wartości wraz ze stemplem czasowym, lub w formie graficznej w postaci wykresu (przebiegi prądów, napięć, temperatur itp.). Obie formy zestawienia są dostępne do druku. Dodatkowo możliwe jest wyznaczanie wartości maksymalnych minimalnych, wartości średnich, wartości skutecznych w danym przedziale czasu. ASTbus posiada budowę modułową, zatem możliwe jest przystosowanie aplikacji do życzeń Klienta.

Najważniejsze cechy aplikacji ASTbus:

  • archiwizacja danych z pracy urządzenia,
  • możliwość archiwizacji zdarzeniowej,
  • generacja dowolnych zestawień w formie raportu gotowego do druku,
  • prezentacja graficzna (wykresy) rejestrowanych parametrów,
  • wyznaczanie wartości maksymalnych i minimalnych,
  • wyliczanie wartości średnich i skutecznych w wyznaczonym przedziale czasowym,
  • wydruki dowolnie konfigurowanych zestawień,
  • możliwość pracy w sieci (zdalne raportowanie)